psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Komu pomagamy

W naszym Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym "Compos Mentis" skupiamy wielu psychologów o różnych specjalizacjach. Dzięki temu możemy zaproponować swoją pomoc w wielu różnych sytuacjach.  

Swoją pomoc  kierujemy do osób:  

 • cierpiących z powodu trwałego uczucia smutku, poczucia wyobcowania, braku chęci do życia, poczucia winy, rozdrażnienia, zmęczenia, problemów ze snem, niskiej samooceny
 • doświadczających lęku, niepokoju, poczucia napięcia, napadów paniki
 • cierpiących z powodu natrętnych, niechcianych i powtarzających się myśli, czy zachowań (natręctwa)
 • doświadczających uporczywego lęku przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami i unikających sytuacji wywołujących go ( fobie)
 • uskarżających się na dolegliwości somatyczne(m.in.bóle głowy, brzucha, serca, bezsenność, zaparcia), chociaż nie ma żadnych medycznych podstaw uzasadniających występowanie takich objawów (zaburzenia występujące pod postacią somatyczną)
 • narażonych na traumatyczną sytuację, która wywołała silny stres i niemożność uwolnienia się od przykrych wspomnień ( zespół stresu pourazowego)
 • z zaburzeniami osobowości
 • uzależnionych
 • z zaburzeniami jedzenia 
 • przeżywających kryzys życiowy (partnerski, małżeński, utratę bliskiej osoby, utratę sensu życia)
 • mających problemy w życiu zawodowym (m.in. wypalanie i stres zawodowy, pracoholizm)
 • doświadczających trudności w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, w związkach  partnerskich)
 • będących ofiarami nadużyć - przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej 
 • trwających w przekonaniu, że nie realizują swoich potencjalnych możliwości 
 • pragnących poznać nowe drogi rozwoju poprzez głębsze poznanie siebie