psycholog lublin front9.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Zaburzenia psychosomatyczne

Pomagamy osobom doświadczających zaburzeń psychosomatycznych, czyli takich chorób w których genezie i przebiegu istotną rolę odgrywają  czynniki psychiczne. W przeważającej mierze impulsem tym jest stres, który  wpływa negatywnie na kondycję fizyczną organizmu. W większości przypadków są to choroby przewlekłe, nasilające się okresowo. 

Do chorób psychosomatycznych zaliczanę są m.in.:
·  Choroba wrzodowa układu pokarmowego 
·  Choroby układu krążenia 
·  Otyłość o podłożu psychosomatycznym 
·  Zaburzenia snu 
·  Migreny 
·  Zaburzenia łaknienia 
·  Zaburzenia układu moczowo-płciowego o podłożu psychosomatycznym 
·  Zaburzenia wegetatywne