psycholog lublin front9.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

mgr Justyna Czernicka (Chabros) - Kierownik Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego "Compos Mentis"

Kierownikiem Centrum Psychologiczno - Terapeutycznego "Compos Mentis" jest mgr Justyna Czernicka (Chabros)

Psycholog kliniczny, Neuropsycholog,  Psychoterapeuta,  Trener EEG Biofeedback.

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku.   Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

Centrum świadczy usługi w oparciu o swoich specjalistów jak również współpracuje ze specjalistami zewnętrznymi,  z całego regionu województwa m.in:  lekarze neurolodzy , lekarze psychiatrzy, socjoterapeuci. 

Od 2012 roku Centrum  posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012). Doświadczenie i posiadana wiedza przyczyniła się do zapraszania CPT Compos Mentis, przez inne podmioty, do współpracy przy realizacji różnych projektów.  Przyczyniło się to do rozszerzenia działalności Centrum o dział szkoleń. Więcej informacji na temat realizowanych przez Centrum projektów można znaleźć na stronach serwisu w zakładce :  Realizowane Projekty.

Kierownik Centrum  szczególną uwagę przywiązuje do świadczenia usług na najwyższym poziomie, dlatego czuwa i motywuje do podwyższania kwalifikacji wszystkich pracowników centrum.  Informacje o wszystkich szkoleniach w jakich uczestniczyliśmy jako centrum można znaleźć w zakładce:  Kwalifikacje, Kursy i Szkolenia

W 2015 roku mgr Justyna Czernicka (Chabros) ukończyła 4 letnią specjalizację z zakresu Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.