psycholog lublin front10.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Pełna poufność

Niekiedy skutecznym hamulcem przed spotkaniem z psychologiem jest obawa, że problemy z których zwierzamy się mogą nie zostać zachowane w tajemnicy. 

 

Podstawą pracy psychologa jest pełna poufność, gdyż tylko wtedy między stronami można wypracować szczerą relację opartą na pełnym zaufaniu. 

W naszym centrum Compos Mentis zasada pełnej poufności jest respektowana w 100 %. Obliguje nas do tego wysoki standard etyki zawodowej ale również i zaufanie jakim obdarzają nas nasi klienci, którzy mogą liczyć na pełną dyskrecję.