psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO TERAPEUTYCZNE "COMPOS MENTIS" od 2011 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie w ramach projektu: "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II"  realizując indywidualne diagnozy psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych. Nasze Centrum  otacza także  wsparciem osoby  z najbliższego otoczenia beneficjentów poprzez realizację warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON.

Realizowany był w partnerstwie dziewięciu organizacji. Liderem projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami byli: 
 

  1. Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”,

  2. Klub Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy,

  3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” – w Krakowie,

  4. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie,

  5. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej,

  6. Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku,

  7. Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu.

  8. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.

 

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez udzielenie kompleksowej 
zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie osób z otoczenia wymienionej grupy.

Cele szczegółowe:

 • wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych,

 • wsparcie osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • podjęcie współpracy z pracodawcami chętnymi do zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.Uczestnikom projektu oferowano :

  • grupowe warsztaty kompetencji i aktywizacji zawodowej,

  • spotkania indywidualne z psychologiem,

  • spotkania z doradcą zawodowym,

  • możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach zawodowych,

  • pomoc w organizacji i realizacji stażu zawodowego,

  • wsparcie przy poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia oraz w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki.

  Oferta skierowana była do osób, które:

  • Posiadajły orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej (symbol na orzeczeniu O2-P, Ps, P lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające zaburzenia psychiczne)

  • Nie były zatrudnione

  • Były w wieku 18-64 lata

  Ponadto projekt zakładał wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia beneficjentów poprzez współpracę w ramach systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel ten realizowany był poprzez warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne.

Alkohol nie dla kobiet w ciąży

W 2012 roku Centrum Psychologiczno Terapeutyczne Compos Mentis uczestniczy w realizacji projektu : "Alkohol nie dla kobiet w ciąży" . Program obejmuje cykl zajęć psychologicznych dotyczących zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.  Kierownik naszego centrum mgr Justyna Chabros jest autorem artykułów poświęconych problematyce niekorzystnego wpływu alkoholu na płód i konsekwencji jego spożywania w okresie ciąży. 


Przeprowadzane zajęcia profilaktyczne są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazialnych oraz par korzystających z nauk przedmałżeńskich.   Artukuły były publikowane na łamach prasy lokalnej m.in tygodnika "Lubartowiak"Przeprowadzane zajęcia profilaktyczne są skierowane do uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz par korzystających z nauk przedmałżeńskich.   Artukuły były publikowane na łamach prasy lokalnej m.in tygodnika "Lubartowiak" 

15 maja 2012 r. odbyło się spotkanie z psycholog Justyną Chabros na temat szkodliwego wpływu alkoholu spożywanego w czasie ciąży na rozwijający się płód. Wykładu mieli okazję wysłuchać wszyscy uczniowie z naszej szkoły. Prezentacja poruszała problem negatywnego działania alkoholu na płód oraz płodowego zespołu alkoholowego (FAS).Uczniowie pogłębili swoją wiedzę, nauczyli się, jak postępować z dziećmi chorymi na FAS
oraz przekonali się, jak ważne jest zachowanie całkowitej abstynencji w czasie ciąży. 

Realizowane projekty

Jako Centrum Psychologiczno Terapeutyczne współpracujemy z organizacjami i placówkami przy realizacji projektów. Służymy wsparciem psychoogicznym w tworzeniu programów szkoleń i warsztatów.