psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Diagnoza psychologiczna

Stanowi nieodzowny elementem procesu terapeutycznego. Za jej pośrednictwem możemy dokonać identyfikacji problemu, określić jego charakter, nasilenie, a także źródło.

Może ona dotyczyć także badania intelektu, bądź predyspozycji zawodowych.  Jednocześnie umożliwia poznanie wewnętrznych zasobów klienta, co daje szanse na jego indywidualny rozwój.

Diagnostyka może nie być związana z podjęciem dalszej pracy terapeutycznej, a służyć do sporządzenia opinii na potrzeby różnych instytucji.
Metody diagnostyczne oraz czas trwania całego badania uzależnione są od potrzeb klienta oraz celu, dla którego diagnostyka jest przeprowadzana (na ogół  zajmuje od 1 do 3 spotkań)

Centrum Psychologiczno Terapeutyczne Compos Mentis do badań psychologicznych wykorzystuje tylko i wyłącznie licencjonowane testy psychologiczne. Na podstawie testów psychologicznych na życzenie klientów może zostać sporządzona opinia psychologiczna.

Wykaz stosowanych przez nas testów znajdziecie Państwo w zakładce Testy Psychologiczne

 

 

 

 

.