psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Opinie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

W Centrum Psychologiczno Terapeutycznym sporządzamy opinie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Opinia stanowi pisemny opis wyników badania psychologicznego w oparciu o testy psychologiczne oraz obserwacji. W Centrum istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy intelektu, cech osobowości oraz predyspozycji zawodowych.

W badaniu wykorzystujemy takie testy jak:

 

 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - Wersja Zmodyfikowana WISC-R
 • Diagnoza dysleksji  u uczniów klasy III szkoły podstawowej,
 • Test Drzewa,
 • Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła,
 • Rysunek Rodziny,
 • Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP,
 • Test Zdolności Językowych
 • Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci STAIC
 • Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-R)
 • Test Osobowości i Zainteresowań,
 • Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP,
 • Wstępną Orientację Zawodową WOZ - program komputerowy